Okuliści i optycy od ponad 25 lat
Już ponad 25 lat leczymy choroby oczu i wykonujemy okulary dla naszych pacjentów. W 1991 roku, jako jedni z pierwszych w Poznaniu, założyliśmy VISUS - firmę łączącą specjalistyczne badania i profesjonalne leczenie oczu wraz z rzetelnym wykonaniem okularów. Jesteśmy firmą rodzinną i dbamy o to, aby takie relacje łączyły nas z naszymi pacjentami i klientami. Aby zapewnić ciągłość leczenia i opieki nad pacjentami od lat współpracujemy z tym samym zespołem wykwalifikowanych lekarzy. Badamy dzieci od pierwszego tygodnia życia. Możesz zawsze na nas liczyć.

Założyciele

dr n. med
Maria Dalz

Współzałożyciel firmy Visus. Jako lekarz z wieloletnim stażem jest kierownikiem medycznym dbającym o wysoką jakość naszych usług okulistycznych.

Tomasz Dalz

Współzałożyciel firmy Visus. Jako szef zajmuje się w szczególności działem optycznym oraz czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem całej firmy.

Zespół specjalistów

dr n. med

Maria Dalz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik poradni Visus. Wieloletni lekarz kliniczny. Pracując w Katedrze i Klinice Okulistyki w Poznaniu, uzyskała I i II stopień specjalizacji z zakresu okulistyki. Za pracę doktorską pt. „Ocena epidemiologiczna występowania wad wzroku u dzieci i młodzieży miasta Poznania” otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Poznania. Uczestniczka licznych szkoleń i kursów okulistycznych, zwłaszcza z zakresu jaskry, zarówno w kraju, jak i za granicą. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (sekcji soczewek kontaktowych, sekcji strabologicznej) oraz European Contact Lens Society of Ophthalmologists. Jako jedna z niewielu okulistów w Poznaniu swoim pacjentom dobiera wszystkie rodzaje soczewek kontaktowych, w tym soczewki twarde i miękkie na stożek rogówki.

dr

Renata Moskalewicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskała dyplom w 1989 roku. Pracując w Katedrze i Klinice Okulistyki w Poznaniu, uzyskała I i II stopień specjalizacji z zakresu okulistyki. Coroczny uczestnik szkoleń, konferencji i zjazdów okulistycznych. Od 1991 roku pracuje w Poradni Okulistycznej Visus. Zajmuje się tu zarówno osobami dorosłymi, jak i dziećmi od 3. roku życia. Leczy z powodzeniem już trzecie pokolenie pacjentów. Specjalizuje się w leczeniu jaskry oraz w doborze soczewek kontaktowych. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (sekcji soczewek kontaktowych, sekcji strabologicznej) oraz European Contact Lens Society of Ophthalmologists.

dr

Magdalena Liska

Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Po ukończeniu stażu lekarskiego wiele lat pracowała na stanowisku asystenta w Klinice Okulistycznej w Poznaniu. W tym czasie uzyskała z wyróżnieniem II stopień specjalizacji z zakresu okulistyki. Od 16 lat pracuje w Poradni Okulistycznej NZOZ Visus. Przyjmuje dorosłych i dzieci od lat 3. Przez cały okres pracy zawodowej stara się na bieżąco uczestniczyć w zjazdach, szkoleniach i kursach doskonalących zarówno w kraju, jak i za granicą. Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z jaskrą, soczewkami kontaktowymi i chorobami tylnego odcinka oka.

dr n. med.

Katarzyna Manyś-Kubacka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1985–2007 pracowała na etacie asystenta w Katedrze i Klinice Okulistycznej w Poznaniu, gdzie uzyskała specjalizację II stopnia w zakresie okulistyki oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych. W tym czasie odbyła wiele staży naukowych, m.in. roczny staż w Uniwersyteckiej Klinice Okulistycznej w Lyonie. Autorka i współautorka prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Obecnie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób siatkówki (AMD, retinopatia cukrzycowa, zamknięcia naczyń siatkówki) i chorób błony naczyniowej (zapalenia, zmiany rozrostowe).

dr n. med.

Magdalena Dalz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończyła w 2009 roku. Od 2012-2016 roku pracowała na stanowisku młodszego asystenta w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. W 2016 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za pracę pt. „Ocena narządu wzroku u dzieci i młodzieży z nieswoistym zapaleniem jelit”. Od 2017 roku pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Chorób Oczu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób narządu wzroku u dzieci. Jest członkiem Sekcji Rogówki, Powierzchni Oka i Soczewek Kontaktowych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Kontaktologicznego Lekarzy Okulistów (European Contact Lens Society od Ophthalmologists (ECLSO ). Coroczny uczestnik szkoleń, konferencji i zjazdów okulistycznych. Na swoim koncie ma wystąpienia na sympozjach oraz publikacje naukowe.

dr n. med.

Magdalena Gaca-Wysocka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończyła w 2005 roku. W latach 2007–2012 odbywała staż specjalizacyjny w Katedrze i Klinice Okulistyki w Poznaniu, gdzie miała styczność z trudnymi problemami okulistyki zarówno dorosłych, jak i dzieci. Od 2009 roku jest członkiem PTO i Euretina. W 2010 roku ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, w 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Od 2013 roku pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Okulistycznym Szpitala Miejskiego w Poznaniu gdzie prowadzi terapię pacjentów w ramach programu lekowego AMD oraz kwalifikuje i leczy pacjentów z innymi chorobami wymagającymi iniekcji antyVEGF. Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem zapaleń błony naczyniowej w tym terapią biologiczną. W całym okresie praktyki zawodowej uczestniczy w wielu konferencjach, kongresach i kursach rozwijających wiedzę i dających praktyczne spojrzenie na najnowsze praktyki, standardy i postępowanie w zakresie okulistyki. Na swoim koncie ma liczne wystąpienia na sympozjach, publikacje naukowe oraz współprowadzenie kursów doszkalających dla okulistów. Obecnie specjalizuje się w okulistyce dziecięcej, diagnostyce i leczeniu chorób siatkówki (AMD, retinopatia cukrzycowa, zamknięcia naczyń siatkówki) i chorób błony naczyniowej.

dr

Kinga Sosnowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończyła w 2007 roku. W latach 2009-2016 odbywała staż specjalizacyjny z okulistyki w Katedrze i Klinice Okulistyki w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i autorem oraz współautorem kilku prac naukowych wygłoszonych na zjazdach i opublikowanych w polskich czasopismach. Interesuje się tematyką związaną z nadzwrocznością szczególnie u dzieci oraz chorobami odcinka przedniego oka.

dr

Olga Rybak

W 2011 roku ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a następnie rozpoczęła pracę jako rezydent na oddziale okulistycznym Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego .Wzbogaca swoją wiedzę aktywnie uczestnicząc w wielu konferencjach naukowych. Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w licznych kursach m.in. z USG gałki ocznej, OCT oraz iniekcji doszklistkowych . Przyjmuje dorosłych i dzieci od 12 roku życia. Specjalizuje się przede wszystkim w diagnostyce i leczeniu chorób powierzchni oka i siatkówki oraz doborze soczewek kontaktowych.

mgr optometrii

Milena Szady

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Optometria na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyniki badań magisterskich opublikowano w międzynarodowym czasopiśmie naukowym Optica Applicate (Fixation disparity curve in dyslexic adults, Optica Applicata, Vol. XLII, No. 4, 2012). Specjalista w korekcji wad wzroku (dobór okularów z soczewkami sferycznymi, torycznymi w korekcji astygmatyzmu oraz okularów progresywnych w korekcji prezbiopii) oraz w doborze soczewek kontaktowych miękkich (sferycznych, torycznych i multifokalnych). Systematycznie pogłębia swoją wiedzę na konferencjach i wykładach u zagranicznych specjalistów w zakresie terapii wzrokowej (prof. W. C. Maples, dr Steen Albert, dr Paul Harris) oraz słabowidzenia i rehabilitacji osób słabowidzących (dr Paul B. Freeman). Członek Polskiego Towarzystwa Optyki i Optometrii (PTOO).

Zamów soczewki do domu

Grafik pracy lekarzy

Zadzwoń i umów wizytę 061 853 04 09 517 831 341