Porady okulistyczne i optyczne

Badanie wzroku osób po 40

Czy jesteś osobą krótkowzroczną?
Czy w Twojej rodzinie są bliscy cierpiący z powodu JASKRY?
Sprawdź czy ten problem nie dotyczy również Ciebie!!!


Jaskra jest chorobą polegającą na przebiegłym i postępującym uszkodzeniu komórek zwojowych siatkówki i włókien nerwowych nerwu wzrokowego.


Główną przyczyną jaskry jest wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, proces ten może być całkowicie bezbolesny, a tym samym niezauważalny dla pacjenta.

DEGENERACJA NERWU WZROKOWEGO JEST NIEODWRACALNA, A POGORSZENIE WIDZENIA WYNIKAJĄCE Z USZKODZENIA MA PRZEBIEG POSTĘPOWY, AŻ DO CAŁKOWITEGO ZANIEWIDZENIA!


Wykonujemy wszystkie badania potrzebne do rozpoznania i monitorowania jaskry:

dzienny pomiar ciśnienia – kilkakrotne pomiary ciśnienia w oku – oznaczenie dziennej krzywej ciśnień – podobnie jak ciśnienie tętnicze, również ciśnienie wewnątrzgałkowe, może zmieniać swoją wartość w ciągu dnia. U osób z rozpoznanym nadciśnieniem ocznym, by nie doszło do uszkodzenia nerwu wzrokowego, ciśnienie wewnątrzgałkowe powinno być stabilne. Terapia przeciwjaskrowa opiera się zatem na ustabilizowaniu ciśnienia ocznego,
pachymetrię – pomiar średniej centralnej grubości rogówki – grubość rogówki uwarunkowana jest genetycznie. Badanie to umożliwia prawidłową ocenę ciśnienia wewnątrzgałkowego poprzez wyeliminowanie błędu spowodowanego zmiennym odkształceniem rogówki przy pomiarach ciśnień. Dodatkowo uważa się, że cienka rogówka jest czynnikiem ryzyka rozwoju neuropatii jaskrowej,
gonioskopię – badanie oceniające kąt przesączania, podstawową strukturę odpowiadającą za regulacje ciśnienia w oku. Badanie to jest niezwykle istotne w rozpoznaniu rodzaju jaskry, a tym samym przy wyborze odpowiedniej terapii przeciwjaskrowej,
AS-OCT – bezinwazyjny pomiar grubości rogówki z wyznaczeniem mapy pachymetrycznej oraz obrazowanie i pomiar kąta przesączania,
GDX VCC – pomiar grubości warstwy włókien nerwowych, otaczających tarczę nerwu wzrokowego,
HRT – ocena zmian w obrębie tarczy nerwu wzrokowego. Ubytki włókien nerwowych siatkówki są obserwowane przez lekarza na dnie oka pacjenta jako zagłębienia w obrębie tarczy nerwu wzrokowego (jedyny aparat mający bazę normatywną dla dzieci),
RNFL-SOCT – obrazowanie i pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki,
GCC-SOCT – ocena dołeczka plamki – włókna nerwowe, komórki zwojowe oraz ich dendryty,

GCC-SOCT WRAZ Z BADANIEM GDX ORAZ OCT-RNFL UMOŻLIWIA WYKRYCIE JASKRY NAJWCZEŚNIEJ, PRZED POJAWIENIEM SIĘ OBJAWÓW USZKODZENIA POLA WIDZENIA.


UBM – jest badaniem, które za pomocą ultradźwięków obrazuje strukturę rogówki, ciała rzęskowego, tęczówki i soczewki wewnątrzgałkowej – ocenia tym samym głębokość komory przedniej, szerokość kąta przesączania, patologiczne zmiany w przednim odcinku oka (guzy, cysty),
badanie pola widzenia (pachymetria) – jest to komputerowy pomiar centralnego i obwodowego pola widzenia obu oczu. Badanie pozwala ocenić progresję ubytków w polu widzenia, przedstawiając je w formie wydruku z charakterystycznymi mroczkami.
Leczymy jaskrę farmakologicznie i kwalifikujemy do zabiegów operacyjnych oraz do laseroterapii.

Autor

Dr n. med. Magdalena Dalz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończyła w 2009 roku. W 2010 roku rozpoczęła tamże studia doktoranckie. Od 2012 roku pracuje na stanowisku młodszego asystenta w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Coroczny uczestnik szkoleń, konferencji i zjazdów okulistycznych. Na swoim koncie ma wystąpienia na sympozjach oraz publikacje naukowe.